Livräddningsbåtar / flottar

Dessa livräddningsprodukter är lämpliga för badstränder, där drunkning är en stor riskfaktor. För mer detaljerad information gå in på respektive produkt.

Viktigt att tänka på är att det finns vissa lagkrav som man måste uppfylla vad gäller livräddningsutrustning.
För att underlätta för dig har vi sammanställt dessa här.