Stadsmiljö/vattendrag

Dessa produkter är lämpliga för vattensäkerhet i stadsmiljöer och olika vattendrag.

Viktigt att tänka på är att det finns vissa lagkrav som man måste uppfylla vad gäller livräddningsutrustning.
För att underlätta för dig har vi sammanställt dessa här.