Lagkrav

Vilka regler finns gällande livbojar?

Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778), beskriver att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning ska hålla utrustning för att rädda liv. Vad som är skälig omfattning finns beskrivet i SRVFS 2007:5, Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vatten nära anläggningar.

Här har vi samlat samtliga skrifter och dokument som ni kan ha användning av när ni tittar på att utrusta er vattennära anläggning med livräddningsutrustning.

Har ni frågor eller behöver hjälp är ni givetvis välkomna att höra av er till oss. Vi erbjuder även hjälp med riskanalys på plats.