Hamn/kaj miljö

Här finner du produkter för livräddning, lämpliga i hamn och kaj miljöer.

Viktigt att tänka på är att det finns vissa lagkrav som man måste uppfylla vad gäller livräddningsutrustning.
För att underlätta för dig har vi sammanställt dessa här.