FAQ

 • Vilken längd på livräddningsstegen ska jag välja till livräddningsposten?

  Avståndet mellan kajen/bryggan och vattenlinjen avgör valet av längd. 3,5m stegen fungerar för höjder upp till 1,8m. Vid högre kajer än så krävs 4,5m stegen.
 • Ingår skruv/bult för montering vid köp av utrustning från er?

  Monteringsskruv ingår endast till våra Livhanken stegar som monteras i flytbryggor. Övriga produkter har vi valt att inte skicka med monteringsskruv till då de monteras på så varierande typer av underlag.
 • Hur tätt ska utrustningen placeras?

  På badstränder bör utrustningen placeras med högst 100m mellanrum. I tätorter och i hamnar bör utrustningen på land placeras med högst 200m mellanrum, bör minskas till 100m i områden där mycket människor vistas. Fasta stegar placeras med högst 50m mellanrum, bör minskas till 25m mellanrum i områden där mycket människor vistas.
 • Vilka koordinater ska man ange på platsskyltarna/informationstavlorna?

  SWEREF99TM är de koordinater som gäller nationellt för larmskyltar i Sverige.
 • Hur ofta behöver livbojen/kastlinan bytas ut?

  Livbojarna bör kontrolleras regelbundet för skador och åverkan, detsamma gäller kastlinan. Dock rekommenderar Trygg-Hansa att livbojar som är tio år eller äldre byts ut, rekommendationen för kastlinorna är fem år. Både livbojarna och kastlinorna är märkta med tillverkningsår.
 • Leveranstiden för livbojar? Hur lång är denna beroende på ”låg/högsäsong”?

  Under högsäsongen April-Augusti är det högtryck i fabriken och leveranstiden på livbojar med unika tryck ligger på 4-5 veckor. Övrig tid på året är leveranstiden 2-3 veckor. Trygg-Hansa livbojar utan unika tryck har vi oftast på lager för omgående leverans.
 • Vad är skillnaden på en livräddningspost för strand och för kaj?

  Skillnaden är att stegen som ingår i Livräddningspost för kaj är utrustad med flyttbara distanser som har till uppgift att hålla ut stegen från kajen/bryggan vid klättring.
 • Finns det lagar/regler som säger var jag som anläggningsägare är skyldig att placera livräddningsutrustning?

  LSO(Lagen om skydd mot olyckor) reglerar i vilken omfattning en anläggningsägare ska hålla med livräddningsutrustning. Läs mer om detta under rubriken ”Lagkrav” här på hemsidan.
 • Är det ok att plocka in/ta bort utrustningen vintertid?

  Livräddningsutrustningen har en minst lika viktig funktion under vintern som under sommarmånaderna och ska därför sitta uppe året runt.
 • Erbjuder ni montering av utrustningen på plats?

  Vi erbjuder montering på plats, välkomna med er förfrågan.
 • Vilka kriterier gäller för att ”just jag” ska få livbojen skänkt?

  Trygg-Hansa skänker livbojar till alla offentliga/publika vattennära miljöer som är tillgängliga för allmänheten.
 • Vid val av eget tryck på livbojarna, vad blir kostnaden?

  En startkostnad på 120:- samt 60:-/efterföljande livboj tillkommer vid val av unikt tryck. Ex. Vid beställning av 10st livbojar med tryck ( 120+10x60=720kronor+moms )