Tjänster


Heltäckande livräddning är vårt mål

Vi vill ge bästa möjliga förutsättningar till att rädda liv. Därför tror vi på en helhetslösning där vi kan hjälpa er med mer än bara produkterna.
Vi erbjuder bland annat demo/visningar, utbildning på plats, montering, support och tjänster för inventering.

Montering

Att livräddningsutrustningen monteras på ett korrekt sätt är viktigt för att kunna säkerställa dess funktion vid varje unik plats.
Gör som flera nöjda kunder redan gjort, låt oss hjälpa er hela vägen.

Läs mer

Utbildning

Lika viktig som livräddningsutrustningen i sig, är kunskapen i att kunna hantera de olika redskapen i en nödsituation. Därför erbjuder vi utbildningar i just detta.
Läs mer

Demo/Visning

Vi kommer gärna ut till er för en demonstration av vårt sortiment på plats. Detta ger er en möjlighet att på nära håll granska produkternas utformning och olika funktioner.
Läs mer

Riskanalys

Vi blir gärna en del av er handlingsplan! På plats kan vi hjälpa till med en risk- och nuläges analys av era utemiljöer. Vi kommer gärna med tips och råd gällande ert målinriktade arbete mot säkrare vattenmiljöer.

Läs mer

Inventeringstjänst

Denna tjänst förenklar er inventering av livräddningsprodukterna, och ger en tydlig överblick gällande utrustningens skick och placering.
Läs mer