Riskanalys

Risk- och nuläges analys av era utemiljöer

Vattensäkerheten är en fråga som blivit mer och mer aktuell under uppbyggnaden av vårt moderna samhälle. Detta då gamla hamnar byggs om till bostadsområden och vattennära stadsmiljöer öppnas upp för rekreation och uteliv. Oavsett om det gäller nybyggda områden som ska utrustas eller befintliga kajer och badplatser som behöver uppdateras, hjälper vi er gärna med en riskanalys av berörda platser. Med mer än 40 år i branschen kan vi därigenom garantera att ni uppfyller de lagar och föreskrifter som finns gällande vattennära miljöer. Allt arbete dokumenteras i vår app, med text och bilder för varje plats. Ert konto i appen kan ni sedan använda i ert löpande arbete med tillsyn och dokumentation av utrustningarna.

Välkomna att höra av er för vidare konsultation!

Kontakta oss