Inventeringstjänst

Enklare och tydligare inventering

Denna tjänst förenklar er inventering av livräddningsprodukterna, och ger en tydlig överblick gällande utrustningens skick och placering. Tjänsten är mycket användarvänlig, detta för att enkelt kunna genomföra inventeringen på plats.

Funktion
Inventeringstjänsten är verktyget för kontinuerligt förbättringsarbete gällande vattensäkerheten. Den förenklar och tydliggör er inventering. Den ger en klar bild av nuläget, vad som behöver förbättras och vad som är bra på era vattennära platser. Tjänsten ger en tydlig dokumentation av arbetet. Tjänsten baseras på Apples kartsystem, vilket ger en hög noggrannhet vid placering av utrustningen på karta, samt möjliggör visning av koordinater i SWEREF99TM. Inventeringstjänsten är utformad efter det systematiska vattensäkerhetsarbete som tagits fram av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. På utplacerade positioner fyller man i vilken utrustning som finns på platsen samt eventuella kommentarer. Bilder kan tas med kameran och dessa knyts sedan till platsen. Alla platser märks enkelt ut med tre alternativa symboler, beroende av aktuell status: Ok, Förbättringsmöjligheter eller Ur funktion. Detta ger en tydlig överblick av det aktuella säkerhetsläget i området, samt skapar förutsättningar att snabbt kunna åtgärda eventuella brister. Hel och komplett utrustning är likställt med säker utrustning. Genom att hålla all utrustning i gott skick kan den fylla sin funktion, att rädda liv 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Kontakta oss